tisdag 25 augusti 2020

Nationella riktlinjer ska följas

Nationella riktlinjer för MS (Multipel skleros) och Parkinsons sjukdom följs inte

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer som är vägledande för oss regioner och sjukvården. Det är även till för att få en så likvärdig vård som möjligt. En förutsättning för att det ska fungera som det är tänkt är att vi regioner följer dessa riktlinjer.

Jag har levt i tron att Region Gävleborg lever efter dessa, men har blivit allt mer uppmärksam på att så inte sker. 

Exempelvis så ska en MS-patient varje år få träffa en läkare som är specialiserad på denna diagnos. Detta bör då såklart ske av en neurolog som kan dessa frågor. I Gävleborg hänvisas en del MS-patienter till primärvården och stafettläkare där. Sedan när man försöker söka sig till neurologen genom en s.k. egenremiss så avvisas den. Primärvården tycker inte det är någon ide att skicka någon remiss så då blir patienterna utan den vård man enligt de nationella riktlinjerna kan förvänta sig. 

Dessa riktlinjer är vi inte tvungna att följa men det sägs hela tiden att vi gör det och vi fattar beslut om att de ska antas och följas. Exempelvis så antogs riktlinjer för MS 2017-10-18 av hälso- och sjukvårdsnämnden.

På nästa fullmäktige kommer ansvarigt regionråd Tommy Berger (S) få stå till svars för att man inte följer dessa riktlinjer eller följer det av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar