onsdag 2 september 2020

Corona kommission, krävs även lokalt i Gävleborg Vi har genomgått en av de största globala kriserna i modern tid om inte ännu längre. Vi har under våren sett hur ett virus har gått som en våg genom världen och ingen har kunnat undkomma det. Även om du inte har drabbats av själva viruset så har du drabbats av dess konsekvenser. Diskussioner har pågått om vem som har hanterat detta rätt och inte, det svaret kommer dröja innan vi får. Hur länge denna pandemi kommer pågå vet vi inte heller.

Nu ser vi att smittspridningen har gått ned i Sverige och det är lugnt på våra sjukhus med få fall och antalet döda med Covid19 är lågt. Detta är glädjande men vi kan vara ganska säkra på att det kommer en andra och kanske tredje våg. Vår beredskap och restriktioner kommer nog inte kunna hävas förrän vi har ett vaccin eller kanske inte ens då.

Det är viktigt att vi lär oss av de kriser vi går igenom. Det är dessutom genom kriser innovation skapas och nya metoder och arbetssätt tas fram. Detta måste vi ta lärdom av och ta med oss i det fortsatta arbetet.

På nationell nivå har moderaterna drivit regeringen framför sig i denna fråga och tillslut så tillsattes en opolitisk kommission som ska kolla på detta. Vi moderater anser att det även krävs en sådan kommission regionalt där vi ger ett tydligt uppdrag från regionstyrelsen till en grupp(opolitiskt och neutral) som ska kolla på detta. Jag anser även att den ska vara tillsatta med neutrala pesoner utanför vår egen organisation.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar