måndag 14 september 2020

Digitala vårdmöten är det framtiden?

 

Som många regioner jobbar vi i Region Gävleborg med att digitalisera vården. Detta är något som är efterfrågat och som behöver göras. Vi har sett hur de digitala vårdgivarna, KRY Mindoktor.se och vad de nu heter har gjort stora framsteg och är mycket uppskattade av patienterna. 

Gävleborg ska såklart inte vara sämre. Det pågår redan utveckling inom SKR och Inera men det är inte Gävleborg nöjd med utan ska i sann ”kan själv” anda göra ett eget system. Motivet till att man inte vill göra det gemensamt med övriga regioner är att man tror inte de klarar av det och att det tar alldeles för lång tid. Detta visar på en viss otålighet men också en naiviteten i hur komplicerat det är.

Så vi ska nu alltså ta fram ett system som ska hantera alla digitala vårdmöten inom primärvård, slutenvård för såväl vår egen verksamhet som för de privata. Detta ska vara klart i april och då genomföras i alla verksamheter. Ni förstår vilket naiv inställning man har.

Vi har fått lite dragningar om detta men fortfarande är det mesta oklart med vad detta system ska åstadkomma. Alla frågor vi ställer får vi ytterst få svar på. Systemet finns inte idag utan ska utvecklas av regionen själv med hjälp av konsulter. 

Om detta nya fantastiska system kunde vi läsa om i tidningen i helgen. Det som slog mig i reportaget var hur lite kritiska och granskande frågor som ställdes (men det kanske beror på okunskap om hur komplext detta är). Det kändes mer som det var vår egen Kommunikationsenhet som via pressmeddelande hade talat om hur bra allting kommer bli i april nästa år.

För att nyansera bilden lite så kan jag redogöra för det som jag hittills har fått fram. 

Systemet ska alltså vara den enda vägen in i vården. Där ska en digital triageringsmotor avgöra vilken kompetens du ska träffar och när. Genom att svara på några frågor så ska man avgöra om du behöver träffa en allmänläkare i primärvården eller en distriktsköterska. Eller om du behöver specialistvård och då bokas automatiskt en tid hos den som motorn avgör du behöver träffa. Om besöket ska ske digitalt eller fysiskt avgörs också av detta egenutvecklade program. Den ska även avgöra om du kan ta hand om dig själv med egenvård istället. Sedan är ett syfte att halvera antalet hälsocentraler men det är en annan diskussion. Alla tidböcker inom vården ska finnas tillgängliga för detta system. 

Jag har frågat hur mycket detta system kommer att kosta att ta fram och svaret är att man kommer klara det inom vår utvecklingsbudget och att det är taket. Då ska man veta att den budgeten är idag 40miljoner kronor per år.

Man påstår dessutom att systemet redan är testat när man nu har infört den digitala vårdbegäran om coronatest. Det är en stor skillnad mellan att fylla i några enkla frågor för att få göra ett egentest av Covid19 och att triagera alla patienter i hela vården. Bara där visas på en otroligt naiv inställning.

Man har inte heller haft någon som helst dialog med övriga vården. Varken primärvård eller slutenvård. När jag har frågat runt så är man mycket kritisk. Många tror inte de kommer lyckas så de bryr sig inte. Andra är oroliga för att de kommer att lyckas och slå sönder hela sjukvården.

Vem kommer sedan ta det medicinska ansvaret för det som systemet gör. Tänk om det blir rekommendation på egenvård istället för att träffa läkare i en som visar sig vara akut åkomma. Vem är det så som kommer att ta ansvar?

Jag har själv jobbat med att utveckla motsvarande system i en helt annan bransch och det är inte enkelt och det tar tid. Att inte lyssna på slutanvändarna och de som kan vården gör att man kommer inte att lyckas. Och tvingar man in det så kommer mycket inom vården sluta fungera effektivt. 

Vi måste få stopp på den hybris som finns inom regionen innan det är för sent och drabbar patienterna.

Självklart ska vi ha digitala vårdmöjligheter för de som så önskar. Vi ska även ha digitala hjälpmedel för vår personal. Men gör detta på ett professionellt sätt och ta med de som kan vården. Gör pilotinförande. Men framförallt så gör detta tillsammans med andra, vårdgivare och regioner. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar