söndag 8 november 2020

Rösterna är räknade, Trump bortröstad

Grattis USA och grattis världen. 

Nu är det klart att USA fått en ny president. Det amerikanska folket har valt bort Trump, vi ska även komma ihåg att han inte fick flest röster i förra valet utan blev vald på USAs indelning i majoritetsvalkretsar. Så man har valt bort en president som man aldrig valde. 

När Trump blev vald för fyra år sedan gick det en chockvåg över världen. Hur kunde det hända och vilka konsekvenser skulle det få. Ingen kan nog säga att man blivit överraskad över hans sett att leda världens starkaste ekonomi. Genom att driva en protektionistisk politik på ett sätt som vi bara har sett i diktaturer så har han försämrat det politiska klimatet. Även tonläget och hatet har blivit vardag bland politiker. Sedan finns det såklart bra saker som han gjort också, men de kommer att drunkna i alla nyckfulla tweets som kommit genom åren.

Nu kan man säga att ordningen är återställd. Jag är inte helt säker på att amerikanerna valde Biden utan man valde mer bort Trump, vilket också är ett viktigt verktyg i en demokrati. Är man missnöjd med sin ledare så kan man välja bort dem. Även när Trump blev vald så valde man kanske inte för honom heller utan mot etablissemanget. 

Konsekvenserna för resten av världen är tydlig. Man kommer återigen börja jobba tillsammans med resten av världen istället emot den. Man kommer återigen jobba för klimatet och för världsfreden. Sedan tror jag den politiska tonen kommer bli annorlunda. Trumps sätt att ifrågasätta fakta och oberoende journalistik har skadat tilltron till politiken och demokratin. Hans sätt att utrycka sig har även smittats av hos oss, vi har alla sett våra egna småtrumpar som försökt göra samma sak lokalt.

Även för jobben i länet är det viktigt med ett nytt ledarskap i USA. Genom underlätta och öka handeln mellan länder kommer våra exportföretag kunna sälja mer vilket kommer öka tryggheten för jobben här. Gävleborg och världen behöver trygghet på presidentposten vilket även kommer skapa mer stabilitet på världens börser.

Trumps retorik och sätt att bedriva politik har spridits sig över världen. Vi kan se allt fler länder som tagit samma riktning, även i Europa. Nu är den trenden bruten och jag hoppas att övriga världen följer efter. Det har visat sig att hat, splittring och protektionism inte fungerar och det är ett tydligt trendbrott. 

Så nu känns världspolitiken lite mer hoppfull. Det har visat sig att demokratin fungerar och världspolitiken byter nu riktning(i alla fall lite grann)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar