fredag 27 november 2020

Ropen skalla gratis vaccin till alla

 Pandemin pågår för fullt och alla lägger sin förhoppning till att vaccinen snart ska komma så vi kan påbörja vaccineringen av hela befolkningen. Sverige och Gävleborg är som vanligt försiktiga och väntar på alla andra. Detta brukar var en klok strategi i vanliga fall men just när det gäller denna pandemi så är det viktigt att vi kommer igång så snabbt som möjligt. 

Därför behöver vi nu förbereda en massvaccinering av befolkningen i Gävleborg. Vi gjorde det när Svininfluensan var har här 2010. Det var inte en enkel procedur och det kräver planering och förberedelser.

Därför kräver vi moderater att en vaccinationsplan tas fram omgående så vi står i startgroparna när vi ska köra igång i slutet på detta år eller i början på nästa år.

Dessutom föreslår vi att denna vaccinering ska vara avgiftsfri för alla. Detta för att få så många som möjligt att vaccinera sig. 

För att detta ska ske krävs en del politiska beslut. Fullmäktige måste ta beslut om avgiftsfrihet. I somras hade vi ett extra fullmäktige på parkeringen utanför regionkontoret i Gävle som tog det beslutet. Det skulle nu vara lämpligt att fatta ett sådant beslut på det redan inplanerade fullmäktige den 17 december.

För att detta ska vara möjligt krävs att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen fattar sina beslut innan och frågan måste beredas innan den 9 december. Därför krävs att vi agerar nu och inte som vanligt väntar.

Vaccinationsplanen bör också tas fram och med stor sannolikhet kommer det krävas beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller krisledningsnämnden för att prioritera detta och få fram de resurser som krävs för att genomföra vaccineringen. Hur denna plan ska se ut får man återkomma till men jag ser gärna att detta görs tillsammans med externa parter så vi kraftsamlar för att få bort denna pandemi så fort som möjligt. 

Majoriteten i regionen har haft en senfärdighet och dålig insikt i pandemin. Man har varit väldigt oengagerad och inte tagit sitt ansvar. Det är oroande och när majoriteten inte tar ledningen i detta, så då får vi i oppositionen göra det istället. Vi har gjort det tidigare och vi gör det igen(och detta är nog inte sista gången heller)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar