tisdag 8 december 2020

Lönesatsning inom vården som är ett luftslott

 Igår gick sossarnas vikarierande hälso- och sjukvårdsnämndsordförande (Jan Lahenkorva) ut med ett utspel om att man vill göra en lönesatsning inom vården där man ska satsa på låglöneyrken, anställa fler medarbetare. Detta ska finansieras av att man ska minska hyrpersonalkostnaderna.

En lovvärd satsning kan man tycka men den visar samtidigt på socialdemokraternas oförmåga att styra en region. För det första ska man anställa fler medarbetare, vilket vi moderater krävt länge. Sedan ska man satsa på låglöneyrken vilket innebär att det inte blir satsningar på sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor vilket vi har i vår budget och som många med oss många har krävt.

Sedan när det kommer till hur detta ska finansieras så blir detta bara ett luftslott. Man ska alltså ta bort hyrpersonal, vilket vi vet man inte har klarat av som man lovat. Kostnaderna för dessa är fortfarande inte under kontroll och fortsätter öka och långt över budget(utfallet beräknas i år bli 368miljoner kronor mot budget 140mnkr). Detta är alltså pengar man idag inte har och som är en orsak till de stora underskotten inom hälso- och sjukvården. Man ska alltså finansiera denna satsning med pengar man inte har, hallå!

Här skulle jag önska att journalisterna ställde några enkla kontrollfrågor för att syna denna bluff.

  • Hur kan man finanseria en satsning med pengar som inte finns?
  • Är detta ansvarsfullt?
  • Hur blir det med sjuksköterskorna och deras löneutveckling?

Vad nämnden istället behöver göra är att äska särskilda medel från fullmäktige för att satsa på att justera lönestrukturen, man ska har ätt betalt och ha en tydlig löneutveckling inom vårdyrket. Det måste bli mer lönsamt att utbilda sig och ta ansvar. Vi behöver dessutom mer medel till vården för att kunna utöka grundbemanningen. Vi hade i våra ramar 162mnkr mer till detta. Sedan kommer det krävas särskilda insatser nu för att klara av de kommande månaderna som är extra tuffa, där finns det extra tilfälliga statsbidrag vi kan ta i anspråk. Hur ska våra medarbetare ananrs orka med det tryck som man nu utsätts för inom vården. Och där tror jag inte en "cykel på köpet" är lösningen(som majoriteten tidigare har gått ut med)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar