måndag 7 december 2020

Allvarligt Covidläge och regionens sossar har tappat kontrollen

 Läget blir allt mer allvarligt i länet. Vi får rapporter om antalet inlagda på sjukhus med Covid ökar och är nu högre än vad de var i våras. Positivt är att antalet på IVA, där de mest sjuka vårdas, inte är lika högt som i våras.

Vi krävde i våras att vi skulle tillsätta en Coronakommission även regionalt i länet. Detta för att ta reda på om vi gjorde det som krävdes då för att minska konsekvenserna av pandemin. En sådan fråga vi hade var hur kunde smittan ta sig in på våra boenden och om alla fått den vård som man har rätt till. Vad kunde vi lära oss inför framtiden när det gäller detta. Man ansåg från den styrande majoriteten att det inte krävdes utan man hade tillit till att våra tjänstemän skötte detta och att man kontinuerligt jobbade med frågan. 

Nu ser vi vart vi är på väg i den andra vågen. Så sent som i går kunde vi se och höra om hur man hanterat våra äldre på våra särskilda boenden. I de norra delarna av länet säger man att man inte kunde gjort något för att hindra smittan att ta sig in på boenden. Man säger dessutom själva att någon läkarbedömning på plats har man inte kunna genomföra på många håll o.s.v.  Vi har även fått granskning från IVO som ger Gävleborg skarp kritik hur man hanterat våra boenden. 

Vi blev lovade i våras och i höstas att alla på våra boenden fick en individuell bedömning, och att man hela tiden ser över vad man kan lära sig av det som händer. Trots detta så är vi i en ännu värre situation än i våras och vi får återigen bekräftat att man inte ger den vård man har rätt till. 

Jag är uppriktigt upprörd över den nonchalans och ointresse som den styrande majoriteten visar. När vi nu från oppositionen stöter på så vägrar man lyssna och ta till sig. Man sitter och krampaktigt håll i sina skrivbord(eller köksbord eftersom de håller sig hemma) och hoppas att pandemin ska blåsa över och att ingen ska ställa någon till svars.

På onsdag är det regionstyrelse och det finns en rad frågor som måste ställas. Jag hoppas verkligen att det finns svar att få på alla våra frågor och man är beredd att lyssna(vilket man inte gjort hittills), än är det inte för sent. 

Men det blir allt tydligare att regionens sossar har tappat kontrollen över läget. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar