söndag 31 januari 2021

Havererat regionfullmäktige i Region Gävleborg

I fredags genomfördes regionens första helt digitala fullmäktige, vilket kaos och demokratiskt haveri. 

Inför detta så har vi moderater varit tydliga med vad som måste vara uppfyllt för att det ska fungera. Vi är har även varit konstruktiva i arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för att det ska fungera. Lagen är inte den enklaste att uppfylla men det går om man verkligen vill och man är beredd att samarbeta mellan partierna och oss ledande företrädare.

Resultatet blev ännu sämre än vad jag trodde från början. Man hade valt att byta mötessystem dagen före fullmäktige och valde av någon anledning Microsoft Teams. Man valde att alla 75 ordinarie skulle delta och alla 86 ersättare också skulle kunna vara uppkopplad samtidigt. Lagen är tydlig med att man måste se samtliga närvarande på mötet, och det krävs att de kan ses samtidigt. Där har vissa andra fullmäktigen tummat på kraven och fått fullmäktige beslut upphävd av förvaltningsrätten. (Detta vet man om man bryr sig inte hos oss att försöka lösa)

Man hade kunnat valt att ha färre med på mötet så hade förutsättningarna ökat för att lyckas men det valde man inte, anledningen till det kan man bara spekulera i men det var några som var väldigt angelägna att så skulle ske.

Men när det väl körde igång och första punkten att genomföra upprop, d.v.s. se vilka som är med på mötet, så bröt kaoset ut. Man måste där säkerställa att det är rätt person som deltar och att man kan se höra dem i realtid. Denna process pågick mellan 930 och 1400. Nu har man tagit bort den delen av webbsändningen, vilket kanske är tur, men där kunde man se och höra vilket kaos det var. Man såg inte ledamöterna, vissa såg ingen över huvud taget. Andra såg vissa och en del tyckte sig kunna se alla. Detta härleddes tydligen till att Microsoft hade problem med Teams just under dessa timmar, huruvida det var så vet vi inte.

När denna process var över så valde man ändå att försöka genomföra mötet, detta finns sparat och även media har snappat upp det. Där kunde haveriet fortsätta om än i mindre skala. Personer kastades ut från mötet hela tiden och man visste inte hur man skulle rösta. Och när väl röstningen genomfördes så vet i alla fall inte jag om det var rätt person som röstade eller inte, vissa gav sig aldrig till känna. Det syns tydligt på webbsändningen vilket kaos det var.


https://www.expressen.se/tv/nyheter/har-blir-det-kaos-pa-fullmaktigemotet/?fbclid=IwAR1eHH8cStcmFrptJrYS2TO93X_Z-skuXz_9kGfz7IsJzNPYb4Kk5yNojNI

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnLrb3/digitalt-sammantrade-blev-en-pars-for-region-gavleborg?fbclid=IwAR2mvHZrLQiFUtV6oC06ovXuD48Y0UUZrjyFkAY_WkkjNaZiyAbG0z5pmRo

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ett-demokratihaveri-att-inte-fa-fullmaktige-att-fungera

https://www.tv4.se/artikel/1V5PSA9kyqQDJ7Ox8Gm5ZD/kaos-under-politikernas-digitala-moete-varade-i-fem-timmar

Ska man då inte kunna digitala fullmäktigemöten?

Absolut, vi har sagt att så länge det råder så hårda restriktioner som nu så bör vi hitta en tillfällig lösning. Det kan handla om att minska ned antalet ledamöter tillfälligt men i detta fall så räcker inte det och då måste vi ha en digital lösning. Vi har genomfört digitala styrelse och nämndsmöten under förra året och jag kan konstatera att förmodligen inget av dessa möten har fungerat på så sätt att kommunallagen är uppfylld.  (Det kan man tycka vad man vill om, men lagen är ändå ganska tydlig)

Det ligger ytterst på ordförande att säkerställa att detta fungerar och varken styrelsens ordförande(som för övrigt inte var med i fredags) och i fullmäktiges ordförande har tagit detta ansvar. Man har skuldbelagt deltagarna och skyller på brister i deras bredbandsuppkopplingar och på ledamöters kompetens. Man har ingen respekt för att vi alla är olika och att det är ordförandens uppgift att se till att allt fungerar. Detta är inte enkelt men det går om man verkligen vill, andra har ju faktiskt klarat av det.

Som jag skrev så har vi i oppositionen tagit vårt ansvar och förklarat vad vi ser måste vara uppfyllt. Jag har personligen, i egenskap av oppositionsledare, försökt få till en dialog med majoriteten i detta men de har inte varit intresserad. Nu hoppas jag att man kommer till insikt och tar denna utsträckta hand så vi kan lösa detta under den tid som återstår av dessa tuffa restriktioner. Tyvärr så är jag inte så hoppfull att de ska göra det utan vi får nog räkna med ett olagligt fullmäktige haveri även nästa gång. Men jag hoppas verkligen jag har fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar