fredag 3 december 2021

Ny nationell plan som prioriterar höghastighetståg före trafiken i Norrland

 Nu har Trafikverket levererat sitt förslag på nationell planen för 2022-2033. Det är en besvikelse för oss i Gävleborg. Man har, på regeringens direktiv, prioriterat höghastighetståg i södra Sverige för utvecklingen i resten av landet. En väldigt dyr lösning som inte kommer lösa de problem som finns med gods transporter i landet och persontrafik i Norrland.

Man skjuter på satsningarna på Ostkustbanan norr om Gävle vilket kommer påverka möjligheten för effektiva gods och persontransporter. Möjligheten till ny tågstation i Gävle försämras dessutom och Gävles utveckling som motor i länet riskerar att bromsas upp. Denna satsning kom med i den nuvarande planen och vi kunde alla då vara glada, nu försvinner den sakta bort i horisonten igen.

Vi måste verkligen fråga oss hur det kan komma sig och att nya objekt i Mälardalen kommer in medans de nödvändiga objekten i södra Norrland skjuts på framtiden. Man väljer hellre satsningar i övre Norrland som Norrbottiabanan än att man effektivt ska kunna ta tåg från mellersta Norrland och söderut. 

Jag kan även konstatera att någon motorväg mellan Gävle och Söderhamn inte heller finns med, men den har man inte från Gävleborgs sossar lyft fram. Däremot ska man nu bygga E4:a förbi Skellefteå.

Frågan är om våra ansträngningar har misslyckats. Jag tror vi verkligen måste fundera igenom vår strategi. Länets sossar måste jobba mer mot sina kollegor i riksdag och regering. Vi behöver samla hela länet för att våga prioritera det som är viktigt för länets utveckling. Vi måste även kraftsamla oss över partigränserna och verkligen få Trafikverket, regeringen och andra regioner att se behovet av dubbelspår på Ostkustbanan (och 4-filig E4 mellan Gävle-Söderhamn). 

Nu ska detta ut på remiss och sedan ska regeringen fastställa den. Men det kommer krävas extraordinära insatser för oss för att få regeringen att ändra sig. De måste komma till insikt att höghastighetstågen inte löser Sverige samhällsproblem och att hela landet ska ges förutsättningar för att växa. Vill man dessutom att människor ska kunna bo och arbeta norr  om Uppsala så måste vägar och järnvägar åtgärdas.

Tåget har ännu inte gått utan det finns fortfarande tid att påverka men det kommer krävas extra mycket av oss politiker i ledande ställning. Vi moderater är beredd att göra det tillsammans med alla andra politiska partier i länet som tror på utveckling och tillväxt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar