tisdag 6 september 2022

Ingen Hälsocentral ska stängas i Gävleborg

 Idag har vi presenterat moderaternas Hälsocentrallöfte. 

Under Många år har vi diskuterat utvecklingen av vår primärvård. Man har ändrat regelverket från att ha varit Sveriges bästa vårdval till ett som inte längre är det. Man har tagit bort krav på allmänläkare och distriktsköterskor, tagit bort krav på öppettider och gjort det i princip omöjligt att starta nya hälsocentraler.

Detta har man gjort för att man har svårt att få tag på allmänläkare och man vill försvåra för privata att öppna nya centraler. Vi har såklart motsatt oss dessa försämringar men inte blivit lyssnade på.

Vi har även hört hur man från majoriteten vill avlöva våra enheter. Detta genom att begränsa öppettider och göra om enheter till s.k. filialer(enheter som har mycket begränsat utbud) Man har även uttalat att vi har för ,många hälsocentraler och att man vill ha färre men större enheter.

Vi moderater vill göra tvärtom. Vi vill ha fler hälsocentraler som finns nära där man bor. Vi tror även att mindre enheter är mera attraktiva att jobba på för många. Dessutom är det lättare för medarbetarna att lära känna sina patienter och kunna vara just navet i vården som vi alla vill.

Man har även försökt stänga enheter. Detta har vi fått veta eftersom personalen har fått information som de har tolkat som att de ska byta arbetsplats och verksamheten stängas igen. Vi har även sett hur man inte öppnar upp igen med full verksamhet  efter sommarstängning utan skyller på personalbrist.

Därför presenterar vi moderater idag vårt Hälsocentrallöfte.

Stopp för stängning av Hälsocentraler

Vi lovar att vi inte kommer stänga någon hälsocentral. Tvärtom, vi vill göra det möjligt att öppna nya.

Återställ krav på allmänläkare och distriktsköterska

Vi ska återställa kraven i Hälsovalshandboken med krav på att allmänläkare och distriktsköterska ska finnas på plats under öppettiderna. Vi ska även ställa krav på öppettider, men såklart göra det möjligt att ha längre öppettider om behov finns.  Vi vill återställa handbokens möjligheter för att kunna öppna nya centraler och även föra dialog med aktörer hur det kan ske.

Starta närakuter

Vi vill se över det primärvårdsakuta uppdraget där vi vill utveckla våra primrävsjourer till närakukter istället. Det skulle innebära att fler kan söka sig till dessa närakuter i länet istället för att åka till Gävle eller Hudiksvalls sjukhus akutmottagningar. Exakta innehållet får man titta på men den modell vi har i Ljusdal och Bollnäs ser vi gärna som förebilder.

Medarbetardriva enheter

Vi vill ge större makt till enhetscheferna och medarbetarna på respektive enhet. Varför kan man inte ha medarbetardrivna enheter. Vi har tidigare sagt att vi vill se över om det går att göra samma som med folktandvården d.v.s. driva detta i regionägt bolag. 

Sedan har vi flera förslag vi kommer jobba med efter valet:

  • Förtydliga uppdraget att samordna vården för sina patienter
  • Förenkla att öppna fler HC
  • Se över Primärvårdsuppdraget, vad ska det innehålla.
  • Få våra specialister att åka ut och träffa patienterna på HC
  • et tidigare Medarbetarlöftet ska även gälla primärvården(rättvis lön, fler kollegor, vårdplatser, ledarskap)
  • Extra ekonomiska satsningar på primärrvården. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar