torsdag 10 november 2022

Tufft ekonomiskt läge

 Arbetet med att få fram en budget för regionen 2023 pågår för fullt. I och med att det är en ny majoritet i regionfullmäktige så har vi valt att skjuta på budgetbeslutet till december för att få mer tid. Även om mycket redan är satt i och med att man jobbat efter våra planeringsförutsättningar från i våras så behöver en del saker arbetas om.

Vi vet att de ekonomiska utmaningarna för alla landets regioner är stora. Jag har aldrig varit med om ett så utmanande läge som vi står inför. Vi är på väg in i en lågkonjunktur som kommer präglas av hög inflation och lägre tillväxt. I och med att inflationen är historiskt hög under 2022 så kommer det påverka kostnadsökningarna nästa år där våra pensionskostnader kommer öka med 500miljoner kr. 

Till detta så ökar även våra andra kostnader med inflationen och det s.k. Landstingsprisindex* ligger nu på 6,8% för 2023. Utöver detta så finns det ett ökande behov av vård som brukar vara 1-2% per år. För att täcka dessa kostnadsökningar så ökar de totala skatteintäkterna för regionen varje år. Men nästa år beräknas de endast öka med 5,2% vilket gör att våra kostnader kommer öka snabbare än vad våra intäkter gör.

Utöver detta så har vi en rad insatser som vi vill göra för att utveckla sjukvården och få ordning på regionen. Frågan som nu ställs är hur mycket av detta an vi göra nu och hur mycket måste vi skjuta på. Sedan finns det otroligt mycket att ta tag i som inte kostar pengar och det är kanske det som vi först måste fokusera på.

Men när kostnaderna nu ökas så mycket mer än vad intäkterna gör så är det naturliga att man måste minska kostnadsvolymen antingen genom effektiviseringar eller neddragningar. Men i och med att läget är så speciellt, och övergående, så finns det planer på att göra en budget som inte är i balans utan som har ett underskott från början.

Detta kan vi då hantera i och med att vi har en reserv uppbyggd(RUR). Denna reserv var något som vi under många år i opposition har tjatat om att vi behöver bygga upp, och till slut så har man äntligen gjort det och nu kommer den tyvärr behöva användas redan nästa år. 

Sedan finns det en del saker i budgeten som vi kommer se över och justera. Bl.a. så behöver vi få en tydligare målstyrning av våra verksamheter. Vi behöver vara tydliga med vad vi politiker vill att man ska åstadkomma under de kommande åren och hur ska det följas upp. Här har vi varit kritiska under alla år som jag suttit i opposition och nu behöver vi styra om detta. Vad som går att göra redan 2023 återstår att se.

Så den 7 december kommer vi leverera en budget till regionstyrelsen som sedan ska beslutas om i fullmäktige den 13 december. 

*Landstingsprisindex LPIK är ett index som visar vilken kostnadsökning vi kommer ha nästa år om vi gör samma saker som i år. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar