söndag 4 februari 2024

Beroendet av inhyrda läkare och sjuksköterskor måste minska

En stor fråga som vi jobbar med hos alla regioner är att minska beroende av inhyrd personal. Region Gävleborg har ca 7500 anställda, det rör sig om sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, lärare, ekonomer, projektledare och lärare. Det är väldigt många yrkesgrupper och det går inte att räkna upp alla, frågan är om vi ens vet vilka alla yrkesgrupper vi har anställda. Utöver detta så hyr vi även in personer. Det som det oftast pratas om är inhyrning av läkare och nu även sjuksköterskor. 

Vi hyr in läkare som motsvarar 103 årsarbetare utöver de 939läkre som vi har anställda. Samtidigt hyr vi in 166 sjuksköterskor utöver de 1971 sjuksköterskor vi har anställda. Denna inhyrning kostar oss i regionen 650miljoner kronor, vilket är näst högst i landet.

Problemet med inhyrning är såklart inte bara att de kostar mer än att ha någon anställd, till detta ska man då även räkna in att vi inte betalar för deras utbildning, semester eller när de är sjuka. Men totalt sett så kostar en inhyrd mer än en anställd. Men det stora problemet är kanske inte kostnaden i sig utan risk för att det kn brista i kontinuitet. Om det kommer en ny läkare varje vecka till en hälsocentral så tappar man kontinuiteten och kvalitén.

Samtidigt kan det vara helt rätt att hyra in en specialist ett par dagar i månaden som tar hand om vissa patienter.  Kontinuiteten finns då för dessa patienter som alltid får träffa samma läkare. Samma sak på en hälsocentral, har man hyrt in en läkare under flera år så finns det såklart kontinuitet.

Så i vissa fall är det bra med inhyrd personal och ibland är det inte, så det är som vanligt olika beroende på situation.

Däremot så blir det problem om man hyr in en person för att bemanna en schemarad. Det kan röra sig om en allmänsjuksköterska på en vårdavdelning som gör samma jobb som de som är anställda där men tjänar dubbelt så mycket. Vilka signaler skickar det till de som har valt att vara anställda. Det finns även exempel där du är anställd och din granne jobbar som inhyrd på samma avdelning men tjänar dubbelt så mycket som dig. Dessutom har det varit så ibland att hyrpersonalen väljer de pass de vill och sedan får de anställda ta de pass som de inte vill ha. 

Detta gör ju att man som inhyrd kan tjäna dubbelt så mycket, får semester när man vill och väljer de arbetspass som passar bäst. Varför ska man då vara kvar som anställd?

Nu gör vi i regionen en kraftsamling för att minska beroende. Vi ska alltså inte ta bort all inhyrd, för de finns situationen där de behövs. Men när vi väl hyr in ska det göras till rimliga priser. Nu har alla 21 regioner gjort en gemensam upphandling där vi har ett fast pris för läkare och ett för sjuksköterskor. Så oavsett var du går in och jobbar så betalar regionen samma belopp(rent praktiskt är det det tre olika prisområden som beror på om de ska jobba i storstad, tätort eller landsbygd).

Tidigare har vi i Region Gävleborg tidigare haft ett avtal där vi har upphandlar på varje avrop av inhyrning. Detta befarade vi skulle bli kostnadsdrivande vilket det har visat sig.

Nu är nytt avtal på gång och vi har gjort insatser för att minska beroende, men det kommer såklart krävas mer. Vi följer detta nu noggrant och målsättningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden är att nå ned till kostnader för inhyrd motsvarande 90mnkr. Vi kommer inom kort få den första rapporten om hur det gått det sista kvartalet förra året. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar