lördag 24 februari 2024

2årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina

 2 år har nu gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. Ett fruktansvärt krig pågår för fullt i vår närhet och jag tror ingen av oss kan föreställa det fruktansvärt som händer där. 

Ett problem som blir är att det uppstår någon ny vardag för alla, även för oss som inte direkt berörs av kriget. Risken är nu att västs stöd till Ukraina avtar och man blir avtrubbad. Det är ett direkt hot med tanke på det som sägs från en presidentkandidat i USA och av vissa andra västledare. 

Detta hotar såklart inte bara Ukrainas suveränitet och demokrati utan är ytterst ett hot mot hela den demokratiska västvärlden. Detta påminner allt för mycket om det som utspelade sig före andra världskriget och om inte Putin stoppas nu så kommer konsekvenserna bli förödande. 

Men vad kan vi göra hos oss för att motverka detta?

Hela Europa och västvärlden måste nu säkerställa att vi producerar de vapen som Ukraina behöver. Inget är viktigare än att vi säkerställer att de har de absolut modernaste vapen i den omfattning som krävs. 

Men vi behöver även stödja Ukraina på fler sätt. Finns det annat stöd man kan ge till det civila samhället så behöver vi se till att de kan förmedlas dit. 

Vi måste även påminna alla om det som händer. Jag läste en insändare i tidningen idag från en som ansåg att vi inte ska lägga oss i utan låta Putin göra som han vill. Den dagen väst tystnar så kommer Ryssland vinna.

Vi måste även kraftsamla för att klara av vårt eget försvar, såväl civila som militära. Om det inte lyckas att stoppa Ryssland i Ukraina så kommer de fortsätta och då står andra av våra grannländer på tur och till slut så kommer även vi drabbas direkt med ryska trupper som kliver över gränsen.

Samtidigt som detta pågår så pågår ett informationskrig, vem ska sätta narrativet. Där måste vi alla, du och jag, stå upp för Ukraina och inte tro på den ryska propaganda som sköljer över oss, där blir denna insändare i GD idag ett litet steg mot att acceptera Rysslands retorik och krig.

På måndag hoppas jag verkligen att Ungern beslutar om att godkänna Sveriges ansökan till NATO. Detta är inte bara ett skydd för oss i Sverige utan det stärker hela det Europeiska samarbetet och försvaret mot Ryssen. 

Vi har lärt oss mycket av historien och vi kan stoppa detta vansinne till krig, men bara om vi står enade tillsammans. Därför flaggar Regionen idag med Ukrainas flagga utanför Ledningskontoret. Vi gjorde det för ett år sedan och kommer fortsätta med det till dess att Ryssland har lämnat Ukraina.

Ryssland får under inga omständigheter vinna kriget och det är vår skyldighet mot mänskligheten att göra allt vi kan för att så inte ska ske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar