fredag 16 februari 2024

Vecka med flera besök i verksamheterna

 Nu börjar arbetsveckan lida mot sitt slut. Det har varit en ganska intensiv vecka med flera intressanta besök i våra verksamheter.

Besök på Psykiatrin i Hudiksvall

Det har den senaste tiden varit mycket i media och debatt kring förändringarna på Psykiatrin i Hudiksvall. För att få en bra bild och samtala kring detta så bokade jag upp en träff med psykiatrin i Hudiksvall och besökte dem. Jag fick möjlighet att stämma av det som sagts och skrivits samtidigt som jag fick möjlighet att se utvecklingen som sker. 

Man har slagit ihop två avdelningar, psykos och allmänpsykiatrisk avdelning, och minskat totalt antal platser från 24 till 18. Det kan tyckas vara mycket men med tanke på att man haft ca 60% beläggning på psykosavdelningen så är det rimligt att man minskar ned något. Dessutom så är den gamla Psykosavdeningen full med asbets och är nog inte så hälsosam att jobba och vistas i, den lokalen behöver helt klart en sanering så den kan användas på ett bättre sätt. Man har även påbörjat arbetet med att inrätta en Psykakut, vilket har efterfrågats i många år. Sedan fick jag även till mig deras utvecklingsplaner och de ombyggnationer som de planerar för där man återigen kommer kunna ha 24 vårdplatser men då på ett mer effektivt sätt där man ska öppna en helt ny psykiatrisk akutvårdsavdelning. Men det är såklart inte så intressant för oppositionen att prata om. 

Besök på Inköpsavdelningen

Vi upphandlar mycket inom regionen, ca 8 miljarder av våra 12miljarder är upphandlat. Det innebär att vi behöver jobba effektivt och göra bra affärer. Intressant att höra hur man jobbar för att göra just detta. Med tanke på att vi håller på och tar fram en ny inköpspolicy så är det extra intressant att samtala kring hur vi kan skapa bra möjligheter för det lokala näringslivet samtidigt som vi ska ha en bra affärsmässighet. Sedan kommer hela beredskapsfrågan och robustheten in vilket är lite nytt för oss. Det känns verkligen som vi har en bra och professionell inköps- och upphandlingsorganisation. 

En dag med Ambulansen i Sandviken

Torsdagen spenderas jag 10h på och med ambulansen i Sandviken. Jag fick förmånen att åka med dem på deras utryckningar under ett arbetspass men också sitta ned i lugn och ro och få höra om deras vardag och de utmaningar som finns. En mycket givande dag helt klart, som tur var så var den lite lugnare än vanligt. Någon som slog mig var hur mycket primärvårdspatienter som de fick ta hand om, vilket de också berättade om. När man gör primärvårdens uppdrag så ökar risken att man inte finns till för de mest akuta. Jag fick även till mig hur triageringen har ändrats över tid vilket vi behöver titta mer på. Så nu ska jag boka in en dag på SOS alarm i Falun för att höra hur de arbetar och hur det kommer sig att så många icke akuta patienter blir uppdrag hos ambulansen. 

Fick även möjlighet att träffa inhyrd personal vilket ger mig en bild över hur vår ambulansverksamhet fungerar och hur det fungerar i andra regioner. Jag märkte att just 11h dygnsvilan ställer till det för oss och hur mycket svårare det blir att planera schema så alla får de 11h man nu är tvingad till att ha. 

Det var en intensiv besöksvecka med mycket besök och samtal. Det är helt klart ett av de givande delarna i uppdraget att vara förtroendevald. Att den gamla majoriteten inte var ute på samma sätt har också blivit uppenbart. Det har sagts till oss att det bara är oppositionen som gör besök, men då får man påminna dem om att det var vi som var oppositionen när vi gjorde besök och att vi nu som majoritet fortsätter med det.

Nu är det dags att ta helg, som kommer spenderas bl.a. med moderaterna i Hudiksvall imorgon lördag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar