lördag 24 februari 2024

Rapporteringen om psykiatrin i Hudiksvall fortsätter

 Vi kan fortfarande läsa om rapporteringarna om Psykiatrin i Hudiksvall. Vi hör även oppositionens högljudda protester, såväl på fullmäktige som i tidningarna. Men som med allting så är sanningen mer nyanserad än oppositionens retorik.

För att ge en bild av läget så ska jag försöka förklara hur jag har uppfattat läget.

Vi har tidigare haft totalt 24 vårdplatser på Psykiatrin i Hudik, uppdelat på 10A och 10B med 12 vårdplatser var.

Beläggningen på 10B har varit 60% vilket är mycket lågt. Nästan hälften av platserna har varit utan patienter, trots detta så är avdelningen fullbemannad. Det går inte heller minska ned antalet platser i och med att det krävs minst 1 sjuksköterska på plats oavsett antalet patienter inskrivna. Dessutom ligger de två avdelningarna en bit ifrån varandra vilket har försvårat samverkan, det var sluss och minst tre låsta dörrar emellan. Sedan är 10B en gammal avdelning som har problem med asbest. Så av den anledningen så är det nog bra om patienter och personal inte befinner sig där.

Man har nu slagit ihop 10A och 10B och minskat ned antalet vårdplatser till 18, så antalet platser speglar nu mer den beläggningsgrad som har varit.

Man kan vända och vrida på retoriken men man har inte lagt ned psykosvården i Hudik. Sossarna kör hårt på att det ska vara ett politiskt beslut, men denna ordning har vi haft tidigare på somrarna och justering av vårdplatser görs hela tiden, både utökning och minskning. 

Sedan blev det en fråga om hur man blandar patienter vilket är en annan fråga. Vad jag förstår så går det att blanda men det är klart att det inte går att blanda hur som helst. Man har nu även ett utrymme s.k. Flygeln där man kan ta hand om några patienter som kräver lite extra och som kan vara stökiga.

Men det man inte från oppositionen  vill prata om är: 

  • Vi öppnar nu en Psykakut vilket har varit efterlängtat under många år, än så länge är det ett Akutteam men de har lokaler som de kan ta hand om patienterna så man slipper ha dem på somatiska akuten. Man kollar på nya lokaler som finns i anslutning till avdelningen. Så man slipper transportera patienter i de mörka kulvertarna.
  • Vi inför Mobilt arbetssätt som gör att man ska vårda patienterna mer i hemmet, om det är möjligt och gagnar patienterna. Detta gör andra regioner framgångsrikt.
  • Man kommer även införa en ny avdelning för akutpsykpatienter så då blir det återigen möjlighet med 24 vårdplatser. Men de kommer vara samlokaliserade så man kan dela personal på ett effektivare sätt. Det kommer även bli enkelrum för alla patienter men för de patienter som har behov av att dela så kommer såklart den möjligheten finnas också. 
  • Sedan har man även planer på ett Spot-team som andra regioner har infört och håller på att införa, se länkar från några exempel 

Örebro

Västernorrland

1177 Örnsköldsvik
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar