torsdag 6 maj 2010

Behov av Hospice i vårt län

Idag skriver läkare från bl.a. onkologen på länets debattsidor om behovet av palliativ vård och Hospice. Det är bra att man från professionen lyfter dessa viktiga frågor. Vi inom Samverkan Gävleborg arbetar med vårt valmanifest och vi kommer ha med denna fråga som ett område i manifestet. Vi kommer starta ett arbete med detta direkt när vi har tagit över makten i september. Det finns många skäl till varför man ska rösta på moderaterna, detta är ytterligare ett av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar