måndag 10 maj 2010

Viktigt med bra vård i livets slutskede

Idag har jag lyssnat på seminarium om palliativ vård. Det var två mycket intressanta presentationer. Det första handlade om det kvalitetsregister som finns och som används till viss del. Syftet med registret är att på ett strukturerat sätt följa upp vilken vård patienterna fick i livets slutskede. Detta kan sedan användas för att utveckla den egna verksamheten. Det finns även möjligheter att göra vissa jämförelser mellan landstingen. Allt finns samlat på http://www.palliativ.se/ Den andra presentationen handlade om hur man kan göra skillnad för dessa patienter. Det var en mycket bra förmiddag som lyfter ett viktigt ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar