tisdag 25 maj 2010

Den blivande landstingsmajoriteten har presenterat sitt budgetalternativ

Idag presenterar Samverkan Gävleborg sina planerings- och budgetförutsättningar. Vi hade på förmiddagen ett möte med landstingstyrelsens budgetberedning, där vi hade förväntat oss att majoriteten skulle presentera sitt förslag. Vi fick se samma gamla OH-bilder som man visat vid de senaste beredningarna. Vi fick inte heller några tydliga svar om när vi får veta deras alternativ, förhoppningen är nu att vi får se det på torsdag. Vi lägger fram vårt förslag med ambitionen att det är det som vi kommer regera på efter valet. Vad majoriteten kommer lägga fram vet vi inte ännu, och framförallt vet inte om de är beredda att styra tillsammans efter valet med deras budget som grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar