torsdag 20 maj 2010

Den ”tysta kulturen” är förödande för sjukvården

Jag är ofta ute i landstingets verksamheter och lyssnar på personalen. Detta görs i lite olika konstellationer, ibland är jag själv och ibland är jag ute tillsammans med mina Samverkanskollegor. Det är alltid bra att höra hur personalen beskriver sina arbetsförhållanden. Det som är mest utmärkande är hur kunnig och engagerad personalen är. Samtidigt märker jag hur uppgiven man börjar bli. Man får inget gehör hos ledningen för sina synpunkter hur sjukvården kan bli bättre. På senare tid har jag märkt att man blir allt mer uppgiven och knyter näven och är tyst. Man säger att det inte är någon idé längre utan det är lika bra att vara tyst. Uppfattningen är att se som ändå pratar ut öppet tystas på ett eller annat sätt av ledningen.

Denna ”tysta kultur” är förödande för ett landsting. Det är personalen som är nyckeln till framgång inom sjukvårdssektorn. Vi inom Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) går gemensamt till val på att ta över styret i landstinget. Vi kommer införa ett lyssnande ledarskap som stimulerar personalen till att komma med idéer hur vi kan bli bättre, och framförallt vi kommer lyssna till deras synpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar