onsdag 19 maj 2010

Uteblivna svar om den regionala kulturpolitiken

Idag har vi debatterat kulturpolitik på landstingsfullmäktige. Tanken var att vi skulle prata om lokal och regional kultur och inte prata om organisationsformer och statens finansiering. Allt som ofta när vi pratar kultur så pratas det om finansiering och om hur vi ska organisera oss. Tyvärr var inte alla partier intresserade av att prata om vad de ville göra lokalt utan handlade mest om att lyfta fram det nationella perspektivet. Inte ens när vi pratade om statens nya sätt att finansiera regional kultur fick vi några tydliga svar. Det var endast jag som svarade på frågan om vad vi ville satsa på om vi fick extra resurser och vad vi ville dra in på om vi får mindre resurser från staten.  Mitt svar var tydligt, satsa mer på barn- och ungdomskultur och låt vuxenkulturen blir mer självfinansierad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar