måndag 3 maj 2010

Röd-grön skattechock med jobbstopp

Idag presenteras hela oppositionens budgetalternativ. Det är inte helt enkelt att förstå hur de ska finansiera alla bidragshöjningar som man föreslår. De använder en enkel retorik med att ”de rika får betala” Vilka de ”rika” är får man inte helt klart för sig, det är nog också tanken. Det ska alltid vara någon annan som får betala. Det blir extra hårt för oss i Gävleborg med en eventuell röd-grön regering. De föreslår straffskatt på den elintensiva industrin som är väldigt stor i vårt län. De föreslår stora höjningar på bensinskatten, vilket drabbar vårt län extra hårt. Tillsammans med Sverige högsta landstingskatt så straffas Gävleborgarna extra hårt. Anders Borg har en bra beskrivning på de röd-grönas politik, jobbstopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar