torsdag 30 september 2010

5 enkla grundprinciper för landstings- och kommunekonomi

Det blev ett långt landstingsfullmäktige i går. Det var många ärenden som skulle behandlas men det som tog mest tid var så klart delårsredovisningen. Under den debatten blev det klart att dagens landstingsmajoritet inte har grepp om ekonomin och dess villkor. Det finns några enkla principer som alla förtroendevalda i kommun och landsting bör känna till:

  1. Utgifterna ska vara lägre än intäkterna, annars går man med underskott
  2. Den årliga intäktsökningen måste vara högre än den årliga kostnadsökningen, annars krävs ständiga panikåtgärder så som skattehöjningar eller kraftiga sparpaket.
  3. Om kostnadsökningen är högre än intäktsökningen hjälper inte skattehöjning eller sparpaket, den bara skjuter problemet framåt.
  4. Budget är till för att planera utgifterna inom verksamheterna, inte till som en hyllvärmare och för att hålla kommunjuristerna nöjda.
  5. Vid eventuella avvikelser från budget måste man ta reda på grundorsaken, annars fortsätter kostnaderna att öka utan kontroll.

Det är kanske dags att utbilda majoritetens politiker i landstingsekonomi, det kan vara en bra början för att de ska förstå de ovanstående enkla principerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar