fredag 3 september 2010

Folkhälsa en klassfråga eller utanförskapsfråga?

Samverkan Gävleborgs oppositionslandstingsråd deltog idag på ett seminarie om folkhälsa. Det var ett par intressanta seminariepass där resonemang om folkhälsa och vilka faktorer som påverkar detta. Resonemanget var tyvärr ganska vänsterinriktat med mycket betoning på den traditionella klasskampen, social tillhörighet och utbildningsnivå som de viktigaste faktorerna. Man hade inget resonemang om utanförskap och arbetslöshet som faktorer som påverkar folkhälsan. Jag anser att dessa två faktorer är väldigt viktiga. Finns man inte i ett sammanhang och känner sig sedd, hörd och betydelsefull så påverkas folkhälsan negativt. Trots att Gävleborgarna har bland de sämsta folkhälsan i landet så har landstingsmajoriteten inte prioriterat att ta fram bra planer och mål i detta viktiga område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar