tisdag 14 september 2010

Samverkan Gävleborg skriver kontrakt med väljarna

Samverkan Gävleborg presenterar idag ett väljarkontrakt. I detta väljarkontrakt presenterar vi åtta punkter som vi kommer genomföra under den kommande mandatperioden.,

  •  Lokalt förstärkt vårdgaranti till 3-30-30. Istället för som idag träffa allmänläkare inom 7dagar och en specialist inom 90 dagar ska patienterna få träffa en allmänläkare inom 3dagar och maxgränsen för att få träffa en specialist och att få behandling utförd ska minskas från 90 till 30dagar
  • Vi kommer fullfölja upphandlingen av Bollnäs sjukhus
  • Vi kommer införa en akutgaranti som garanterar vissa maxtider för patienterna på akuten.
  • Med ett nytt lyssnande ledarskap lovar vi att genomföra besök på alla våra enheter. Vi kommer lyssna till personalen och höra deras berättelser och förslag på förbättringar av sjukvården.
  • Vi kommer avskaffa remisstvånget som idag försvårar för patienterna att få den vård man har rätt till.
  • Vi kommer införa en nollvision mot vårdskador och halvera vårdrelaterade skador under perioden.
  • Fler mellanvårdsplatser tillsammans med kommunerna kommer att skapas. 
  • Hospiceverksamhet startas i länet

Läs hela kontraktet på länken: Väljarkontrakt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar