tisdag 28 september 2010

Vi moderater lovar att fortsätta med att visa på alternativ till de röd-gröna

Nu är valresultatet färdigräknat för landstingets del. Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har gjort en väldigt bra valrörelse. Vi har lyft fram de utmaningar som landstinget står inför och vi har presenterat vad som måste göras för att möta dessa. Vi moderater och Samverkan går framåt medan den sittande majoriteten backar kraftigt, vilket är ett tydligt utslag på att man är missnöjd med dagens ledning. Tyvärr kommer Sverigedemokraterna in och ställer till det så att de röd-gröna får fortsätta att styra landstinget.

Jag och vi moderater kommer nu fortsätta att verka i opposition. Vi kommer fortsätta att lyfta fram tydliga alternativ till den handlingslösa majoriteten. Vi kommer fortsätta att alltid sätta patienten i centrum och lyfta fram dessa perspektiv, vilket de röd-gröna aldrig har gjort. När jag har träffat personal under den senaste tiden har det funnits förhoppningar om ett nytt ledarskap, vilket nu inte kommer inträffa. Det frånvarande ledarskapet kommer fortsätta och personalen kommer fortsätta att lämna landstinget med konsekvenser av högre hyrläkarkostnader och mer centralisering. Jag kommer fortsätta att besöka verksamheter och lyssna till personalens berättelser. Ambitionen är att besöka alla enheter och träffa personalen, det är hos personalen många av lösningarna till landstingets utmaningar finns.

Framtiden för Hudiksvalls sjukhus och dess verksamhet blir nu väldigt osäkert. Oavsett vad de röd-gröna har sagt innan valet kommer de fortsätta med centraliseringsvågen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar