torsdag 22 september 2011

Arbetslinjen ska även gälla oss politiker.

I går och idag har man i media lyft fram politikers förmåner man har när man slutar som heltidspolitiker. Jag blev kontaktad av en väljare i morse som var väldigt upprörd över politikers villkor. Sanningen är att villkoren skiljer sig rejält beroende om man är över eller under 50 år när man slutar med politiken.

Eftersom jag inte är över 50 så gäller inte politikerpension. Jag har faktiskt sämre villkor än jag hade när jag arbetade på Ericsson. Är man yngre en 50 år så har man rätt till ett års ersättning efter att man har slutat och ersättningen är 80% av den genomsnittliga ersättningen och efter det är man helt utan skyddsnät. För de som lämnade Ericsson i Gävle förra året fick de en årslön i avgångsvederlag med 100% ersättning och man fick även extra påslag på 1400kr per månad under det året. Eftersom politiska uppdrag inte är a-kassegrundande så har jag ingen rätt till a-kassa trots att jag betalar in till försäkringen varje månad, vilket innebär att efter ett år så har jag ingen ersättning alls. På Ericsson så har man rätt till a-kassa efter det första året. Under de år jag är heltidspolitiker saknar jag dessutom tjänstepension vilket innebär att jag får lägre pension än om jag hade arbetat på Ericsson.

Däremot är villkoren orimliga för de som får politikerpension. Att det inte ställs några krav alls på de som slutar med politiken efter 50 år känns verkligen konstigt, arbetslinjen bör även gälla de politikerna. Det är bra att SKL nu ser över villkoren och jag hoppas att man även ser över villkoren för oss under 50år. Det är viktigt att man skapar ett system som gör det möjligt för alla människor kan ta politiska uppdrag under en viss tid i livet oavsett vilken ålder man är eller vad man har för bakgrund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar