tisdag 20 september 2011

Tid för ansvar

Igår fick vi kommunal- och landstingsråd regeringens budget presenterad för oss av finansministern och idag har våra lokala allianspolitiker presenterat budgeten för media. Det känns väldigt tryggt med en regering som prioriterar ordning och reda i statens finanser samt satsar på åtgärder som dämpar den nya ekonomiska krisen. Man har alltså inte lyssnat på oppositionen som alltid upprepar sitt mantra – för sent och för lite.

Hur påverkar denna budget Gävleborg? Tyvärr så bromsar nu världsekonomin in och det påverkar såklart även Sverige och Gävleborg. Tillväxttakten minskar vilket innebär att våra skatteintäkter inte ökar i så snabb takt som vi tidigare beräknat. Samtidigt kommer inte arbetslösheten minska utan risken att den ökar istället. För de kommuner och landsting som har ordning och reda i ekonomin med ett överskott i resultatet så finns det marginaler att ta utav. För landstinget Gävleborg så har det funnits vissa marginaler men risken är nu uppenbar att det lilla överskott som har funnits nu blir ett underskott.

I Samverkans budgetförutsättningar vi presenterade i juni så förutspådde vi att det skulle bli en skakig höst och planerade därför för ett resultat som var ganska högt, 256mnkr jämfört med de röd-grönas 71mnkr. De röd-grönas resultat är nu mer eller mindre borta i och med att skatteintäkterna blir lägre än vi tidigare planerat för.

För Gävleborg hade det vart bra om det lokala röd-gröna styret också tog sig tid för ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar