onsdag 14 september 2011

Oroväckande ranking från Hjärt- och lungfonden

En av de viktigaste utmaningar vi har som sjukvårdspolitiker är att arbeta med att förbättra hälsan för Gävleborgarna. Vi har tillsammans med majoriteten konstaterat att två områden som vi är extra viktigt att arbeta med, det är psykisk ohälsa, minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.

Ett sätt att se huruvida vi förbättrar hälsan i länet är att följa olika typer av mätningar och utvärderingar. Därför är det med stort intresse jag läser den rapport som Hjärt- och lungfonden presenterade igår, och tyvärr är resultatet ganska nedslående. När man rankar 71 olika sjukhus i landet så hamnar tyvärr våra sjukhus långt ned i tabellen. (Bollnäs plats 58, Gävle plats 59 och Hudik plats 64) Dessutom har vi tappat i deras kvalitétsindex vilket är oroväckande.

Nu hoppas jag att man inom verksamheterna kollar igenom vad som gör att vi nu har tappat i mätningen och snabbt kommer med förslag på åtgärder. Vi har under en längre tid fått höra hur man har satsat inom detta område och därför hade jag förväntat mig att våra placeringar skulle förbättras i dessa mätningar. Jag vet att man gör otroligt mycket ute i våra verksamheter för att förbättra detta och det är så att denna ranking inte visar en heltäckande bild, men signalerna oroar mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar