onsdag 7 september 2011

Bra resultat första halvåret, men väldigt osäker framtid.

Nu har landstingsledningen valt att släppa delårsbokslut för de första 6 månaderna. Vi kan glädjande konstatera att vi har lyckats överträffa resultatet jämfört med budget. Detta beror helt och hållet på att skatteintäkterna är högre än budgetart. Sverige går riktigt bra så här långt under 2011, detta beror på såväl bra världskonjunktur som en bra ekonomisk politik i Sverige. När arbetslösheten sjunker och Sverige går bra så får landsting och kommunerna högre skatteintäkter, vilket stärker kommunkassan.

Däremot så är nettokostnadsökningen högre än budgeterat, 1.7%(jan-juli) och 2.3%(helår) jämfört med budgeterat 1.5%, vilket är oroväckande. Fortfarande går division medicin och operation med underskott, -35 resp -29, trots höga uppräkningar och årliga extra anslag de senaste åren. Detta accepteras utan några vettiga förklaringar. Frågan man ställer sig hur länge ska detta få fortgå?

Även om landstinget har klarat ekonomin det första halvåret så ser tyvärr framtiden inte lika ljus ut. Vi har en eventuell finanskris runt om i världen som även kommer slå mot Sverige och landstinget. Vi har redan fått den första prognosen från SKL som visar på lägre uppräkning av skatteintäkterna. Läget för de kommande åren är mycket allvarlig och nu krävs det att vi verkligen tar tag i ekonomin, majoriteten kan inte längre sitta med armarna i kors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar