torsdag 1 september 2011

Det är dags att ta Socialstyrelsens rapporter på allvar.

Igår presenterade SKL och socialstyrelsen öppna jämförelser av cancersjukvården. Det är en 160sidor lång rapport som beskriver skillnader i cancervården i landet. Det anmärkningsvärda är att när landstingsledningen kommenterar denna rapport så säger man att vi är ett genomsnittligt landsting. Frågan jag ställer mig då är om de har läst samma rapport som jag har läst.

I den första tabellen i rapporten, relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom, som ger en övergripande bild av resultatet när det gäller cancervård ligger landstinget Gävleborg sist. Skillnaden mellan Halland, som har de bästa siffrorna, och Gävleborg är visserligen inte så stora men att blunda för faktumet att vi har sämst resultat är oroväckande. Vad orsaken beror på är något vi får titta på. Detta resultat behöver inte bero på att vi inte ger våra patienter en bra behandling utan en orsak kan t.ex. vara den låga utbildningsnivå vi har i länet, vilket vi långsiktigt måste komma åt. För mig som moderat sjukvårdspolitiker är denna rapport en väldigt allvarlig signal och att vi har en stor utmaning framför oss, men som vanligt håller sig den politiska majoriteten sig borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar