fredag 23 september 2011

Hur ska vi komma till rätta med problemen på barnklinikerna?

Vi i oppositionen beskylls ofta av majoriteten att vi svartmålar landstinget och att p.g.a. det så har vi problem med att personalen slutar och vi har brist på läkare. Vår uppgift som politiker är att se våra samhällsproblem och genom att vara lyhörda så ska vi hitta förslag på politiska lösningar. Alla vi politiker gör detta för att vi gillar vårt län med våra två landskap och att Gävleborg ska bli bättre att leva och bo i.

Vi har under en längre tid påpekat problemet med att våra läkare slutar på våra sjukhus, där vi har lyft fram barnklinikerna som extra allvarligt. Nu har man valt att återigen ta in dyra konsulter för att lösa problemet, jag tror inte att det är den bästa lösningen. Däremot så skriver en f.d. anställd en väldigt bra insändare i dagens GD om problemet och att ett nytt lyssnande ledarskap krävs för att komma till rätta med problemen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar