torsdag 12 april 2012

Styrelsens ordförande tillrättavisar oppositionen

Som jag tidigare har skrivit om har vi i oppositionen gjort en undersökning om varför våra läkare väljer att sluta. Tydligen har detta arbete väckt viss irritation hos landstingsledningen. Idag har jag nämligen blivit tillrättavisad av landstingstyrelsens ordförande och landstingsdirektören om hur vi har gjort denna undersökning. Man anser tydligen att vi har gjort något felaktigt när vi har ställt ett par enkla frågor till de läkare som valt att sluta hos landstinget(Vilket inte landstinget har gjort än så länge). Man anser att vi inte ska gå in och göra det som våra tjänstemän har som uppgift.

Tydligen anser man inte att vi har rätten att lyfta viktiga frågor och göra dem till politiska frågor. Dessutom blandar man ihop vad som är partipolitik och landstingspolitik. Denna inställning blir väldigt konstig med tanke på att vi inom oppositionen inte har möjlighet att ålägga våra tjänstemän att göra ett visst arbete som gör att vi kan lägga fram en alternativ politik i landstinget. Det verkar som man helt enkelt vill att vi ska sitta still och tysta på våra möten och inte kritisera eller presentera något alternativ till dagens styre. Jag tror inte att landstingets sossar har förstått skillnaden mellan oppositionens och majoritetens roller.

Inte nog med det utan jag fick dessutom även stå tills svars för en krönika som publicerades i en av länets tidningar förra veckan där kritik riktades mot landstingsdirektören. Jag kan som politiker inte stå till svars vad andra gör och hur de uppfattar olika situationer, därför blir denna kritik väldigt konstig.

Vi ifrån Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att lyfta saker vi behöver förbättra i landstinget och presentera en alternativ politik till dagens röd-gröna majoritet oavsett om vi detta inte behagar landstingsledningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar