måndag 23 april 2012

Länet sjunker i ranking över företagsklimatet.

Idag presenterar Svensk Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Tyvärr kan vi se att länet tappar i den rankingen, genomsnittsplaceringen för länets kommuner försämras 2 platser(från 216 till 218plats). Detta är mycket olyckligt.

Att Hudiksvall är en av årets raketer genom att klättra från plats 262 till 196 gör att vi inte tappar ännu mer. Det vore bra om övriga kommuner i länet kunde se på vad man har gjort i alliansstyrda Hudiksvall för att lära sig hur man arbetar med näringslivsfrågor. Man har där medvetet och strukturerat arbetat med att förbättra företagsklimatet genom att utveckla kontakten med företagarna och förbättrat servicen till dem. Resultatet visar sig även att arbetsmarknaden utvecklas bättra i Hudiksvall än i andra delar av länet. Tyvärr så kommer nog länets ledande socialdemokrater fortsätta att förneka betydelsen av denna undersökning och ignorera företagarna.

Det krävs kraftsamling i länet för att förbättra attityder till företagare och förbättra företagens villkor i länet. Gävleborg har förlorat viktiga etableringar de senaste åren vilket inte är bra, dessutom har nyetableringar gått förlorade p.g.a. dålig hantering från kommun och region. Att vi dessutom har landets högsta arbetslöshet gör detta ännu viktigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar