fredag 13 april 2012

Vilka metoder är okej för att locka till sig läkare?

I dagens Arbetarbladet skriver man om landstinget Västmanland som gör rekryteringsinsatser för att locka till sig allmänläkare som idag arbetar hos oss i landstinget Gävleborg. Jag är inte förvånad att man riktar sina insatser åt just vårt håll med tanke på de problem vi har med att behålla våra egna läkare. Jag tycker nog att metoden är lite tveksam att använda men frågan är vart gränsen går att göra allmänna insatser för rekrytering samt att göra riktade insatser.

Vi kan även läsa fastighetslandstingsrådets och landstingsdirektörens synpunkter på denna metod. Man säger att ” Jag tror inte att vi skulle välja ut något annat landsting och försöka avlöva det” Samtidigt vet vi att man använder bonussystemet som en metod för att locka läkare men man har även gjort riktade insatser mot Västernorrland för att locka läkare hos dem att börja arbeta i vårt län, vilket påminner om Västmanlands metod som man idag förkastar.

Det finns egentligen bara en metod som är framgångsrik för att vi ska kunna behålla våra läkare och det är att få dem att trivas hos oss och att de av den anledningen vill stanna kvar. Kan vi sedan få dem att prata väl om vårt landsting så kan vi även få andra läkare att söka sig till oss.

När väl någon/några läkare söker kontakt med oss för att se om vi är intresserade att anställa dem ska man ha ett engagerande och positivt mottagande. Jag har tyvärr fått signaler från läkare som har hört av sig till landstinget Gävleborg för att se om man är intresserade av att anställa en grupp läkare, men genom brister i bemötande och engagemang så går den chansen förbi oss vilket är väldigt olyckligt.

2 kommentarer:

  1. Blir mycket förvånad över att höra om bristande bemötande, för våra eventuella blivande arbetskamrater! Hur kan vi acceptera att detta händer? Vem är ansvarig för detta?. Hörde här om dagen att ytterligare tre av våra underbara barnläkare på barnkliniken tar till flykten! Varför inte se till att det läkare som redan är anställda på kliniken, får bra avtal och bra förutsättningar? De upplever precis som vi andra, sjuksköterskor och undersköterskor att ingen ansvarig lyssnar på oss! Varför inte satsa på en mera attraktiv arbetsplats, med mera möjligheter att påverka till det bättre, med rimliga löner. Det är inte ok att arbeta sida vid sida med hyrläkare, som får enorma summor för "mindre" arbete. De är för det mesta mycket kompetenta, men gör ögonblickliga insatser, då de inte är där mer än några dagar. Innebär också att många beslut kring våra ofta mycket sjuka patienter väntar tills våra ordinarie läkare avlöser hyrläkaren. Vem har ansvaret för att det får gå till så här? Vem har rätt att säga ifrån? och åtgärda problemet? När barnkliniken skulle spara alla miljoner, förutspådde klinikens medarbetare precis det som hänt de senaste åren, ökade uppsägningar, sjukskrivningar, samt brister och ökade risker kring barnen. Varför fortsätter det i samma spår? Det är skrämmande! Tror ingen förstår hur mycket ansvar som vilar på sjuksköterskorna, när det kommer tillfälliga läkare, som inte kan rutiner och liknande. Läkare, barnsköterskor, sjuksköterskor, som sparade in pengarna åt "Svante", har tvingats jobba dubbelpass, ersätta vararndra så fort det behövdes, blivit beordrade på lediga dagar, samt jobbat med för lite bemanning. Varje år sitter vi på lönesamtal med "individuel" lönesättning, och hör hur vi satsas på men att det inte finns några pengar.. det kan handla om några hundralappar hit eller dit. Vi var rädda varenda dag när vi var på jobbet för att inte räcka till när "våra sjuka" ev skulle komma att behöva akut omhändertagande. Skulle vi hinna med våra patienter? Skulle jag få hjälp av annan personal om jag behövde? Skulle vi kunna äta lunch i dag?
    I dag ser vi pengarna, som vi slitit så ofattbart mycket för, gå till högavlönade konsulter, samt hyrläkare/personal. Vi som är kvar på barnkliniken arbetar fortfarande med för hård belastning, men hoppas på möjlighet till en bättre attraktiv arbetsplats. Önskar få ge patienterna, samt deras famlijer, kompetent säker kvalitativ vård. Utan personal som verkligen älskar att arbeta med barn, gissar jag att många fler sökt annat jobb. Det pratas mycket om politiker. men vad gör ni när ni hör och är medvetna om hur barnkliniken fungerar i nuläget? Barnen får inte riskeras!

    SvaraRadera
  2. Jag delar din oro i högsta grad. Jag har vi flera tillfällen besökt kliniken för att höra hur personalen har det. Tyvärr får vi en missvisande bild från ansvariga chefer/tjänstemän.

    Vi i oppositionen har gjort ett arbete för att kartlägga varför läkarna slutar och vad som krävs för att de ska komma till baka. Bilden vi får är sammstämmig, vi måste bryta toppstyrningen i landstinget. Detta är något vi i oppositionen försöker lyfta upp på den politiska agendan, men tyvärr möts vi av oförstående och tystnad från majoriteten. Vi kommer fortsätta med detta, vi ger oss inte förrän landstinget är en attraktiv arbetsgivare där personalen trvis och vi har såväl sjuksköterskor och läkare som söker sig till oss.

    SvaraRadera