måndag 2 april 2012

Återinvigning av Bollnäs sjukhus


Idag återinvigs Bollnäs sjukhus när den nya entreprenören tar över driften av sjukhuset, där vi från Samverkan Gävleborg självklart närvarar. När den borgerliga oppositionen fick igenom sin budget december 2008 ingick även att driften av Bollnäs sjukhus skulle upphandlas. När sedan underlagen togs fram för detta var det en bred uppgörelse mellan dåvarande majoritet och opposition där vi hade stor påverkan på innehållet.

Carina Östansjö (FP) ger kommentarer
till SVT om upphandlingen
Tack vare oss partier i Samverkan Gävleborg så blev det en upphandling som möjliggjorde för många att vara med och lägga anbud, vilket var mycket positivt. Omsättningskravet sänktes till rimlig nivå, konstiga hävningsklausuler togs bort o.s.v. Vi ville även att det skulle vara en kvalitétsupphandling vilket det blev och där väger kvalité lika tungt som de ekonomiska delarna. I denna upphandling vann Aleris där den avgörande biten var deras ambitioner och deras kvalité.

En viktig del i att detta blev så framgångsrikt var och är att det finns en bred överenskommelse och samsyn på detta. Det har tidigare gjorts flera breda överenskommelser och jag hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar