onsdag 11 april 2012

Öppenhet och transparens viktigt för demokratin i landstinget

Det är väldigt viktigt med att politiken är öppen och transparens gentemot väljarna. Idag kan alla vara med och lyssna på landstingsfullmäktige eller se och lyssna på debatten via de webbsändningar som sker. Däremot är det få ärenden som tar sig ända upp till landstingsfullmäktige och debatteras utan de flesta frågorna avgörs antingen av landstingsstyrelsen eller av landstinget tjänstemän.

För att öppna upp processen och politiken har Tommy Ljung från oss moderater motionerat om att öppna upp landstingstyrelsens sammanträden för allmänheten. Syftet med motionen är att skapa en mer öppen och transparens process vilket kommer stärka demokratin inom de så viktiga frågorna som landstinget ansvarar för.

Vi har ännu inte hört något från majoritetens företrädare hur de ser på detta men vi kunde förra veckan läsa om styrelseordförandes kommenterar i tidningarna. Tydligen har ordförande pågående tankearbete i frågan och kommer återkomma med förslag vilket är glädjande.

Däremot blev jag förvånad när hon hävdar att vi i oppositionen idag smiter ifrån debatten i olika frågor. Frågan jag ställer mig är om vi över huvud taget har vart på samma landstingsstyrelsesammanträden. I stort sett är det vi i oppositionen som lyfter frågor, gör inspel i olika ärenden och försöker få till en diskussion med majoriteten och dess styrelseordförande. Tyvärr så väljer man som vanligt att hålla sig borta från debatten och skicka fram landstingsdirektören att svara i deras ställe, vilket märks på såväl länets debattsidor som fullmäktige och även på de slutna landstingsstyrelsemötena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar