torsdag 4 oktober 2012

Äntligen en utvärdering av förändringar inom rehabiliteringen

I fredags fick jag tillsammans med mina politikerkollegor i landstinget ta del av NHR synpunkter på hur rehabiliteringen fungerar i vårt län. Jag har tidigare hört hur mycket sämre vår rehabilitering har blivit i länet. Majoriteten valde bl.a. för ett par år sedan att helt sluta med intensivrehab hos andra aktörer än landstinget. Jag har tidigare skrivit om just detta och vilka konsekvenser det har fått. Det innebär att man nekar behövande patienter att få den rehabilitering man har rätt till. Så i fredags fick vi ta del av en undersökning som NHR har gjort och den bekräftar den bild som jag har. Vi fick även veta att vårt eget länsrehab skickar tillbaka 1/3 av alla remisser de får, vilket är mycket anmärknignsvärt. Detta innebär att läkare och sjukgymnaster inom landstinget har bedömt att det finns behov för patienter att få intensivrehabilitireing i Sandviken, men när de väl får remissen så har de inte resurser att ta emot dem och skickar då helt enkelt tillbaks remissen. Jag vet också att det finns de som slutar skicka remisser dit, för det ”är inte längre någon idé”.


Vi har under flera år lyft frågan att vi måste se över vår rehabverksamhet, såväl inom primärvården som inom specialistvården.

Så nu igår fick vi gehör för våra krav och majoriteten verkar nu äntligen ha insett att dagens rehabilitering inte fungerar. Man föreslår nu att en utvärdering görs, vilket är mycket välkommet. Man visade några powerpointbilder och ville vi skulle fatta beslut om detta på stående fot. Att hantera vår rehabiltering på detta sätt är inte seriöst. Det bör finnas en uppdragsbeskrivning om vad som ska utredas och hur det ska presenteras. För oss är det viktigt att även primärvården ingår i detta arbete, för jag har också en bild av att uppdraget primärvården inte fungerar idag på ett tillfredställande sätt.

Så nu kommer ett riktigt ärende om utvärdering av rehab på nästa styrelse och jag hoppas att man nu verkligen är intresserad att lägga alla kort på bordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar