torsdag 11 oktober 2012

Mörkläggning av landstinget ekonomi

Idag skriver Arbetarbladet om landstinget sätt att mörklägga redovisningen av våra hälsocentralers ekonomi. Det är bra att man från media försöker granska hur landstinget driver sina egna vårdcentraler, men det tillåter inte landstingsledningen. Frågan man ställer sig, har verkligen Gävleborgarna något intresse över hur ekonomin ser ut för deras hälsocentral? Jag brukar inte dela ledarskribenternas åsikter i ovan nämnda tidning, men i detta fall är de helt rätt ute. Vad har landstinget att dölja?

Självklart ska vi som offentlig aktör redovisa all ekonomi offentligt, oavsett om det är något vi har monopol över eller om det är någon verksamhet vi driver i konkurens med andra. Detta ska göras av samma anledning som vi har offentlighetsprincipen, möjlighet till insyn och granskning.

Jag förstår nu att det väcks misstänksamhet mot landstinget från entreprenörer och invånare i länet. Är det samma villkor för de privata- som landstingsdrivna vårdcentraler? Jag har under flera år drivit frågan att vi ska redovisa detta öppet. Jag vet att de allra flesta av våra egna hälsocentraler går med underskott. Dessutom betalas det ut en hyreskompensation som gör att vissa vårdcentraler slipper en del av sina hyreskostnader. Till detta så betalar landstinget för vissa uppdrag som de privata aktörerna inte får bedriva, där det då finns en risk att detta används som ett sätt att skjuta till extra resurser till de landstingsdrivna som då snedvrider konkurensen.

Det är dags att landstingsledningen, men finanslandstingsrådet i spetsen, tänker om och tänker nytt. Vad har man att dölja för Gävleborgarna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar