fredag 12 oktober 2012

Återigen en förskönad bild från landstingsledningen

Patientenkät slutenvård Landstinget gävleborg
Idag presenterar SKL resultatet av patientenkäten. I år har man mätt patienternas uppfattning om den specialiserade sluten- och öppenvården. I landstingsrådens pressmeddelande säger man att man har förbättrat sig på nästan alla punkter som har mätts. Man säger även att de senaste årens hårda arbete har gett tydliga resultat. Stämmer denna
atientenkät öppenvård Landstinget Gävleborg
bild eller är det så att man presenterar en förskönad bild av landstinget?

För det första är det endast den specialiserade sluten- och öppenvården inklusive psykiatri som har mätts. Någon mätning för barnsjukvården och primärvården är inte gjord. Slutenvården mäts vartannat år så det man kan jämföra är 2010 och 2012 år mätninar. Ser vi på öppenvården så har en lite förbättring gjorts, helhetsintrycket har ökat från 75 till 76 (av max 100). Däremot slutenvården har helhetsintrycket försämrats från 76 till 73 mellan 2010 och 2012. För psykiatrin så har slutenvården samma betyg (49 av max 100) medan psykiatriska öppenvården har en liten förbättring från 59 till 60.

Att med detta säga att man ser tydliga förbättringsresultat känns lite väl magstarkt, det hade nog vart lite mer smakfullt med en nyansierad bild.

Sedan är det intressant att göra jämförelse med övriga riket, men det tar lite tid att gå igenom så det får bli kvällens arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar