söndag 18 november 2012

Begränsningar införs för oss politikers att göra besök i vården

Jag gör ganska mycket besök ute i landstingets olika verksamheter där jag försöker träffa såväl vårdenhetschefer och personal för att höra hur vården fungerar. Det är bl.a. genom dessa besök som vi politiker kan bilda oss en uppfattning om hur personalen upplever landstinget och hur vården fungerar. Som jag tidigare har skrivit om så ges inte en heltäckande bild på de dragningar vi får på våra politiska sammankomster.

Jag har än så länge inte haft några problem att få till dessa träffar utan vi har hittat tider som passar för såväl mig som verksamheterna. Besöken är också mycket uppskattade hos personalen och vi blir alltid bra omhändertagna.

Nu har man från den högre ledningens sida lagt in begränsningar i hur vi politiker får göra besök vilket är mycket märkligt. När jag nu i veckan försökte planera träffar med ett par vårdavdelningar så blev jag informerad om att man från ledningen har sagt att alla politiska besök ska bokas via divisionschefen. Detta är ett mycket märkligt och desperat sätt att försöka styra informationsflödet till oss politiker.

Jag har pratat med mina landstingsrådskollegor runt om i landet och alla blir lika förvånade hur man nu har gått så långt att man begränsar oss politiker i våra ambitioner att vara närvarande och lyssnande.

Är detta ytterligare ett tecken på det allt mer toppstyrda landstinget Gävleborg som tidningarna har skrivit om de senaste veckorna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar