torsdag 1 november 2012

Gemensam budget från M,FP,SVP,KD utan onödig skattehöjning

I veckan presenterade vi i Samverkan Gävleborg vår gemensamma budget för 2013. Till skillnad från majoriteten så ser vi inte behovet av skattehöjning och väljer då istället att behålla en skattenivå vi haft tidigare (vi sänker så klart med den skatteväxling som görs för hemsjukvården.)

Hur kan vi göra detta? Svaret är ganska enkelt.

  • Genom ett nytt ledarskap så skapas möjlighet för att våra läkare ska välja att stanna i landstinget istället för att sluta, som de gjort tidigare. Det gör i sin tur att ett positivt rykte om landstinget kan spridas och inom ett par år räknar vi med att kostnaderna för hyrläkare sjunker till samma nivå som andra landsting. Detta ger en besparing på minst 100miljoner. Till detta avskaffar vi signon bonusarna omgående.
  • Vi räknar även med att vi ska en större del av de riktade statsbidragen, kömiljard psykiatrimiljard, än vad majoriteten räknar med. Historien visar att vi har haft rätt de senaste åren i denna fråga.
  • Vi gör lika stor uppräkning till sjukvården som fullmäktige beslutade så sent som i juni. Våra tjänstemän hävdar fortfarande att man ska klara av en låg kostnadsökning. Majoriteten har valt att lägga en del ospecificerade extra resurser till sjukvården utan att ha en minsta aning om vart pengarna ska gå till, vi gissar på att de hamnar i det stora svarta hålet.
Vi har även skapat extra resurser som gör att vi kan lägga en del extra resurser till barn- och ungdomspsykiatrin där vi planerar att starta separata BUP-vårdplatser. Det måste bli ett slut på att vårda barn och ungdomar vårdas tillsammans med vuxenpsykpatienter eller på barnkliniken.

När det gäller investeringar så gör vi en investeringsplan vilket majoriteten saknar helt. Vi planerar även för de delar vi tidigare lyft fram:

  • Flytta av akutmottagningen från dagens bunker till en helt ny akutmottagning i operationshuset på
    Gävle sjukhus
  • Hospice byggs i anslutning till Gävle sjukhus
  • Möjligeter skapas för en privat entreprenör att bygga ett riktigt hotell som kan användas som patienthotell.
Vi har även lagt till investeringsresurser för att förverkliga ett ”Barnens hus” där våra barn och ungdomssjukvården, habilitering, rehabilitering kan samlas. Detta görs såväl i Hudiksvall som gävle.

Detta är några delar ur den budget som vi (m,fp,svp,kd) presenterade och som kommer diskuteras på landstigsfullmäktige den 20-21 november. Läs hela budgeten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar