torsdag 29 november 2012

Röda Landstinget Gävleborg lämnar nu jumboplatsen i Öppna jämförelser

Röda landsting är sossestyrda och
blåa är Alliansstyrda
Nu har SKL och socialstyrelsen släppt årets upplaga av öppna jämförelser. Man gör årligen en jämförelse mellan landstingen där man ser på bl.a. sjukvårdens kvalité och patienternas uppfattning om vården.

Alla dessa mätningar har SKL sammanställt i en årlig rapport och man har klassat alla landsting med tre olika färger för varje parameter. De sju bästa landstingen får en grön markering och de sju sämsta landstinget får röd markering och där emellan blir det gult. Alla dessa markeringar kan sedan sammanställas till en rankinglista. Jag brukar sammanställa denna ranking varje år för att se hur Landstinget Gävleborg ligger till i jämförelse med övriga landsting.

I år kan vi se att Gävleborg har lämnat jumboplatsen som vi har abonnerat på de senaste åren vilket är glädjande. För att se vad som har hänt krävs lite mer djupgående analys för att se vilka delar vi har förbättrat oss i jämfört med övriga landsting. Årets raket är våra norra grannar Västernorrland som tillsammans med oss har haft bottenplaceringarna de senaste åren. De har nu gått från en 19:e plats upp till 7:e plats, vilket är mycket imponerande. Och detta visar på att det faktiskt är möjligt med hjälp av ett nytt styre få bättre ordning på sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar