torsdag 3 januari 2013

Kommunalisering av hemsjukvården en dyr affär


Förra året beslutade landstinget och länets kommuner att flytta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Samtidigt skulle man även göra en skatteväxling så att kommunerna även fick skatteintäkterna för hemsjukvården. Från landstingets håll så blev resultatet dyrt eftersom vi skatteväxlade mer pengar än vad den verksamheten kostade som kommunerna tog över. En del kommuner hade motsatta åsikten och att de inte fick tillräckligt i skatteväxlingen. Det var mycket diskussioner och hela reformen höll på att stupa i sista sekund. Men till slut så gick partipiskan i länet hos partierna i landstingsmajoriteten så att alla kommuner gick med på detta.

När jag nu före jul läste om att ambulansen ska sköta hemsjukvården på nätterna blev jag väldigt förvånad. Sedan fick vi även läsa om att ansvar för hemsjukvården de första 14 dagarna fortfarande ligger på landstinget.

Vi har alltså skatteväxlat på en nivå som är högre än den kostnad vi tidigare hade i landstinget samtidigt som en del av ansvaret fortfarande ligger kvar på landstinget. Detta måste vara en av de sämsta affärerna landstinget gjort.  Dessutom kan man i starkt ifrågasätta om ambulansen verkligen ska sköta hemsjukvården på nätterna? Hur kommer detta påverka insatstider för de akut sjuka i länet och vilken service ger detta mot de patienter som på dagen sköts av kommunen men på natten sköts av ambulansen. Tanken med hela reformen var att kommunerna skulle få ett helhetsansvar av vården i hemmen, men det verkar inte som man har förstått det.

Senaste tidens rapporteringar skapar mycket frågor som kräver sina svar.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar