tisdag 15 januari 2013

Kommunerna sviker överenskommelse om hemsjukvården

Idag på landstingsstyrelsen fick vi information om diskussionerna kring kommunernas övertagande av hemsjukvården.

Det har under en tid skrivits om att ambulansen ska sköta hemsjukvården på nätter och helger, och att våra distriktsköterskor ska ha beredskap ifall ambulansen inte klarar av detta uppdrag. Inför dagens styrelse hade jag en lång rad frågor. Efter föredragningen från ansvariga divisionschefer gick det upp för mig att det inte handlar om hemsjukvård enligt socialstyrelsens definition utan det handlar om hembesök som vi fortfarande har ansvar för i landstinget. Det som nu kommunerna tar över är de patienter som är inskrivna i hemsjukvård och landstinget behåller de tillfälliga besök som görs av primärvården och som inte är inskrivna i hemsjukvården. 

Landstinget ville från början flytta över allt ansvar för sjukvårdsbesök i hemmen men kommunerna sa nej till detta. Man blev då överens om att landstinget skulle betala kommunerna för att de även gör de få besök på nätter och helger som görs på de patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, det handlar tydligen om några tiotal i veckan i hela länet.

Nu har kommunerna backat i detta och vill inte erbjuda landstinget den tjänsten. Och i detta förvirrade läge så drabbas patienterna och vår personal. Jag blir riktigt irriterad att detta nu dyker upp dagarna före att man ska ta detta ansvar. Inför växlingen var vi oroliga för att kommunerna inte skulle hinna förbereda sig inför detta och nu visar det sig att det är landstinget som inte har förberett sig, pinsamt.

Nästa fredag träffas alla länets kommunalråd och landstingsråd på regionstyrelsen. Jag har nu begärt att detta ska lyftas och diskuteras. Jag vill helt enkelt veta hur kommunerna tänker i detta.

Ambulansen ska sköta transport av patienter och inte sköta diverse uppdrag åt primärvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar