måndag 27 maj 2013

När ska man inte bevilja ansvarsfrihet?

Idag har kommunfullmäktige i Gävle hanterat frågan om huruvida utbildning och arbetsmarknadsnämnden skulle få ansvarsfrihet eller inte för 2012. I normala fall så gör revisorerna ett utlåtande om ansvarsfrihet eller inte men i detta fall så valde revisorerna att avstå i detta. Det är ett mycket märkligt beteende, kommunallagen är väldigt tydlig och revisorerna ska föreslå fullmäktige avstyrka eller tillstyrka ansvarsfrihet.

Trots att inte revisorerna gav några rekommendationer fanns det mycket underlag för att fullmäktige ska kunna ta ställning. Kontentan av detta var att den röd-gröna majoriteten gav sig själv ansvarsfrihet trots att nämnden inte har säkerställt att det finns rutiner för att undvika förskingring. Alliansen  däremot utkrävde ansvar av nämnden och ville avstyrka ansvarsfrihet.

Att någon medarbetare har förskingrat pengar kan vara svårt att upptäcka men detta rör sig om 20miljoner under några år. Det stora missen som ordförande i nämnden har gjort är att det i en verksamheterna har försvunnit 8miljoner utav det budgeterade 45miljoner, detta motsvarar 20% av den totala omsättningen under ett år.

Om det är möjligt att missa 20% av en verksamhets omsättning försnillas under ett år och ändå få ansvarsfrihet vad krävs då för att man  inte ska beviljas ansvarsfrihet? Detta frågade Alliansens företrädare majoriteten under dagens debatt, men svaren uteblev.

Nu återstår endast ansvarsutkrävande den 14 september 2014 då det finns en möjlighet för Gävleborna att rösta bort dessa sossar från makten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar