måndag 20 maj 2013

Resultat av vår enkät till landstingets personal

Idag presenterar vi i Samverkan Gävleborg (M,FP,Svp,KD) vår sammanställning av resultatet från den enkät till personalen som vi genomförde under början av året. Vi har genom att ställa några korta frågor fått en bild av hur vår personal uppfattar landstinget som arbetsgivare. Vi har även gett möjlighet att skicka med synpunkter. Vi fick in många kommentarer och synpunkter, ca 1500 personer svarade, som visar på ett stort engagemang hos vår personal.

Denna enkät ska ses som ett komplement till den QPS enkät som landstinget annars gör vartannat år. Vi känner ett behov av att komplettera med ytterligare frågeställningar men framförallt ge vår personal möjlighet att ge oss synpunkter på vad som fungerar bra och vad vi kan göra för att landstinget ska bli en bättre arbetsgivare.

Vi har fått in såväl positiva synpunkter om landstinget men även synpunkter om vad som kan bli bättre och utvecklas. Resultatet bekräftar den bild jag får när jag är ute och träffar våra medarbetare. Det som är slående är att man är missnöjd med landstinget och man riktar kritik mot det hierarkiska ledarskapet där man inte känner sig sedda och lyssnade till. Samtidigt som det finns missnöje så anser man att man har en bra arbetsmiljö, detta är till stor del tack vare att man trivs med sina arbetskollegor.

Den kompletta sammanställningen kan läsas här:  Länk till SamverkanGävleborgs blogg

2 kommentarer:

  1. Intressant att vi inte fick ta del av resultaten via Plexus. Men en klar och tydlig sammanställning. Intressant! Ett tillägg är att medarbetare med sparsam tillgång till egen/avskild dator kanske i mindre utsträckning svarat på enkäten. Detta kan ha haft en ytterligare påverkan på resultaten i en viss riktning. Hade dessa personer (som man kan misstänka i särskilt hög grad upplever stress) kanske missnöjesfaktorerna synts tydligare.

    SvaraRadera
  2. Det var tråkigt att man inte ville ge oss möjlighet att återkoppla till personalen via plexus, eller på annat sätt, och då får vi göra det via media istället. Det ska bli intressant att se ifall ledningen och HR kommer ta upp och analysera våran sammanställning.

    Du har helt rätt när det gäller hur vår personal har möjlighet till datorer och när man skickar ut QPS-enkäten så skickas påminnelser och tas upp på APT:er.

    SvaraRadera