fredag 24 maj 2013

Utvecklingsstrategi utan tillväxt

Idag har vi alla regionpolitiker samlats i Bollnäs för regionfullmäktige. Vi har idag beslutat om den RUS (Region utvecklingsstrategi) som ska gälla de kommande åren. Processen har pågått under en lång tid och idag skulle den slutgiltiga versionen fastställas.

Vi moderater har vart mycket aktiva i detta arbete för att få en RUS som hjälper oss i länet att skapa de bästa förutsättningar för våra länsinvånare. Mycket av det som är skrivet är bra och vi har fått bra gehör för en del av våra synpunkter. Tyvärr finns det viktiga delar som vi inte har fått gehör för.

Från början lyftes tillväxtperspektivet som den grundläggande delen i strategin. Tyvärr har tillväxtfientliga krafter fått för stor påverkan så nu nämns knappt tillväxt över huvud taget i strategin.

Har detta någon betydelse? 

Till skillnad från våra grannlän i söder, som växer kraftigt, så har vi i Gävleborg en svag tillväxt av befolkningen. Dessutom är det bara vissa delar av länet som växer på bekostnad av andra vilket skapar problem för de kommuner som krymper i invånarantal.
Det är ekonomisk tillväxt som skapar välstånd. Det är detta som har gjort Sverige till det främsta välfärdslandet. Överger Gävleborg detta så är det katastrofalt för våra länsinvånare.

Vad är det då som skapar tillväxt? 

Det är innovativa och växande företag som skapar tillväxt. Att man nu överger detta är bara att beklaga. Vi moderater kommer aldrig att överge arbetet om att skapa tillväxt och därmed välfärd. Som tur var fick vi igenom att strategin ska revideras 2015 och då kommer det finnas en annan majoritet i länet som ser tillväxt.
Så för länets bästa krävs ny majoritet i landstinget och fler alliansstyrda kommuner för att det ska bli en förändring som siktar på en positiv framtid.

Nu avslutas kvällen med familjen och Let's dance.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar