tisdag 27 augusti 2013

Återträff med NHR

Förra hösten blev jag inbjuden tillsammans med mina övriga landstingsrådskollegor till NHRs(Neurologiska Handikappades Riksförbund) träff i Bollnäs. Vi deltog där i ett seminarium och fick lyssna till deras berättelser om hur verkligheten ser ut i Gävleborg när det gäller rehabilitering för deras patientgrupper. Det blev ett bryskt uppvaknande för majoritetens företrädare som fick höra hur det verkligen går till i Gävleborg. Resultatet av detta möte blev att man tillsatte en utredning som skulle kartlägga vilka behov som finns och vad landstinget kan erbjuda.

Så i juni kom slutrapporten där man var uppriktig och erkände att det finns många brister inom rehabiliteringen. Och det finns även en handlingsplan med åtgärder. Tyvärr så har man inte utrett allt som avsikten var utan man glömde helt enkelt bort behovsbilden av intensivrehabilitering och vilka konsekvenser beslutet att sluta erbjuda sådan vård utanför landstingets regi.

Så igår så hade NHR en ny träff där vi skulle diskutera utredningen och hur vi går vidare. Mycket av utredningen slutsatser är korrekta och det finns åtgärder som är bra. Men det som togs upp av NHR igår var såklart bristerna inom intensivrehab, samma synpunkter som de vi lyfte upp när vi inom politiken fick se rapporten i juni. För att tydliggöra detta så har vi i Samverkan Gävleborg gjort en komplettering till tjänstemännens utvärdering där vi lyfter fram fyra punkter brister som behöver kompletteras.

Klimatvård.
Vi måste kartlägga behoven av klimatvård och erbjuda Gävleborgarna detta. Det finns stora behov och det finns rapporter och fakta som påvisar att det finns positiva effekter för de som får detta.

Intensivrehab
Vi måste erbjuda en större mångfald av intensivrehabilitering och då både inom länet men även utanför. Idag har majoriteten sagt upp avtal med alla aktörer och det erbjuds inte något sådant i Gävleborg. Vi vet också att länsrehab i Sandviken inte klarar av att ta hand om alla som har behov.

Läkartillgång
Vi måste se till att vi har en god tillgång till neurologer i länet. En kartläggning med behovsanalys är något som måste göras.

Vård inom EU
Idag finns det EU direktiv som reglerar möjligheten för alla EUmedborgare att söka vård inom hela EU. Detta skulle så klart vara bra för våra patienter som har behov av rehabilitering i varmare klimat. Vi måste hjälpa våra patienter att ta del av denna möjlighet.

Länk till Samverkans kompletterande rapport

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar