lördag 31 augusti 2013

Arga doktorns nedslag i Gävleborg

I veckan visade SVT det första programmet i en serie där arga doktorn ska hjälpa patienter som inte har fått den vård de har behov utav. Först ut i denna serie var Landstinget Gävleborg och en patient som inte får den rehabilitering hon har rätt till.

Vi har under flera år påpekat behoven av rehabilitering. Jag har träffat många patienter och läst i tidningarna om de patienter som inte får hjälp. Rehabilitering är en av de viktigaste uppgifterna landstingen har, det är genom snabb och effektiv rehabilitering som människor ges möjliget att komma tillbaks efter en skada, det kan vara trafikolycka, stroke eller någonting annat. Det kan även handla om medfödda besvär som kräver livslång rehabilitering för att skapa ett så normalt liv som möjligt.

För några år sedan beslutade den politiska majoriteten i landstinget att vi inte längre ska erbjuda rehabilitering utanför landstingets regi. Samtidigt som man tog bort möjligheten att söka till andra vårdgivare så utökade man inte resurserna till vår egen rehabverksamhet. Det blev alltså dubbel olycka för våra patienter.
Efter att NHR (neuroskadades riksförbund) förra året hade en paneldsiksussion om just det skriande behovet av rehabilitering så tillsatte landstinget en utredning för att kartlägga behoven och utbudet av rehab i Gävleborg. Tyvärr valde man bort just området intensivrehab i denna utredning och vilka behov som finns där.

Så nu i onsdag såg jag programmet där ytterligare en patient ger sin berättelse om hur sjukvården fungerar i Gävleborg(och Dalarna). Läkarna på länsrehab i Sandviken var överens med henne om att hon hade behov som de inte kunde tillgodose och att det handlade om att de inte hade resurser till sådan rehabilitering. Men det mest skrämmande är ointresset och ett nonchalanta reaktionen de fick från ansvarig chef och politiker. Man erkänner att man inte har resurser till att ge alla patienter rehabilitering och man har inte för avsikt att ge dem det heller. Jag blir riktigt upprörd när jag hör dessa personer komma med sina bortförklaringar.

Det råder ett systemfel i Gävleborg. Hur kan det komma sig att våra länsinvånare inte ska ha tillgång till samma vård som resten av landet. Vi har landets högsta landstingsskatt men klarar inte av att prioritera just rehabiliteringen som är så viktig.

När jag hör och läser om dessa patienter så blir jag ännu mer taggad att vi ska göra allt vi kan för ett maktskifte i landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar