torsdag 22 augusti 2013

Delårsbokslut för landstinget klart

Idag presenterade landstinget sitt delårsbokslut för första halvåret. Man lyckas inte med att leverera ett plussresultat utan resultatet är -94mnkr första halvåret och prognosen för helåret är -100mnkr. Att det blir så kraftiga underskott beror på att man har ett stort negativt finansnetto som påverkar resultatet negativt. Före finansnetto så är prognosen att man ska klara att visa positiva siffror vid årets slut.

Våra divisioner fortsätter att gå med kraftiga underskott och bedömningen är att man inte kommer få ordning på detta under året. Vi kan inte heller få någon redovisning när man tror sig kunna redovisa ekonomi i balans för dessa divisioner.

Att man klarar ett positivt resultat före finansnetto beror på att intäkterna är högre än beräknat. Den stora orsaken är återbetalning av premier från AFA försäkring på 96mnkr. Hade man inte fått dessa pengar så hade vi haft ett negativt resultat även före finansnetto.

Jag är mycket bekymrad att man inte ser allvaret i det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Ökningstakten på nettokostnaderna fortsätter att vara högre än vad intäkterna ökar vilket innebär att det endast är en tidsfråga innan majoriteten föreslår en skattehöjning igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar